Dəmiryolu daşımacılığı

Dəmiryolu nəqliyyatı yüklərin vaqon və konteynerlərlə MDB ölkələrinə, Orta Asiyaya və Cənub-Şərqi Avropaya göndərilməsi üçün  Bartrans şirkətinin xidmət siyasında əsas istiqamətlərdən biri sayılır. MDB və Avropa ölkələrində biz ən yaxşı dəmir yolu operatorlarının geniş şəbəkəsi ilə işləyirik və yüklərə nəzarət üzrə gündəlik məlumatla təmin edə bilərik. Bartrans həmçinin iri qabaritli layihə yüklərinin daşınması ilə də uğurla məşğuldur.

Biz tranzit tariflərin ödənilməsinə, yüklərin nəzarətinə, ixrac/idxala bağlı sənədlərin rəsmiləşdirilməsinə, həmçinin müştərinin yükünün dəmir yolu stansiyasına /dan qapısından / na çatdırılması üzrə tam xidmət göstəririk.

 Göndərməni yerinə yetirdiyimiz əsas istiqamətlər aşağıdakılardır:

  • Çinə/Çindən, Orta Asiya bölgələrinə/ bölgələrindən Dostık Alaşenko sərhədi vasitəsilə( Özbəkistan, Qazaxıstaan, Qırğızıstan və Əfqanıstan)
  • Rusiyaya, Rusiyadan Transsibir dəmiryolu Magisrtalı vasitəsilə
  • Hörmöz, Qalaba, vasitəsilə Əfqanıstan, Özbəkistan sərhədinə
  • MDB–nin İliçevsk, Novorossiysk, Şərqi Odessa kimi əsas limanlarına/limanlarından Orta Asiyanın bölgə ölkələrinə/ bölgə ölkələrindən
  • Orta Asiyadan Baltik limanına və geriyə
  • Brest vasitəsilə Cənub-Şərqi Avropadan MDB ölkələrinə.