Quru yolu Taşımacılığı

Nəqliyyat həllərinin  əksər hissəsini yükləmə nöqtələrinə maşınla yükləmə variantları təşkil edir. Bütün dünya üzrə bir çox partnyorlarla sıx əməkdaşlıq sayəsində Bartrans əsas Avropa və MDB ölkələri üzrə daşımaları bütöv maşınla olduğu kimi qruppajlarla da təşkil edir.

Sizin daxili və regional göndərmələriniz üçün yerüstü daşımalar daha əlverişlidir.

Buna baxmayaraq agentlərin və nəqliyyat vasitələrinin geniş seçimi bizə xidmət göstərilməsinin daha sərfəli yollarını müəyyən etməyə və müştərilərə  təklif etməyə imkan verir. Yerüstü nəqliyyat üzrə əvvəlcədən xidmətin göstərilməsinə əsaslanan şirkətimiz ən təcrübəli  operatorların köməyi ilə sizin göndərmələrinizi təşkil edir.

Bizim təkliflərimiz yerüstü daşımalar üzrə standartlardan qabarit, tez korlanan  və yaxud ağır yüklər üçün nəzərdə tutulan xüsusi  maşınlara qədər daşıma variantlarını əhatə edir.

Biz əsasən sərbəst şirkət və operatorlarla işləyirik. Bu bizim göstərdiyimiz xidməti daha keyfiyyətli edir.

Nəqliyyat xidmətlərinin bütün növlərinə malik olmaqla, biz sizin biznesiniz üçün daha münasib və daha  sərfəli qərar qəbul edirik.

Biz avtonəqliyyatla  daşımaları aşağıdakı istiqamətlərdə yerinə yetiririk:

  • Xayraton sərhədindən Əfqanıstanın ayrı-ayrı rayonlarına qədər: Mazari Şarif, Şibarqan, Xunduz, Pulixumri, Kabul, Boqirom, Cəlalabad.
  • Orta Asiyadan/Orta Asiyaya (Özbəkistan, Qazaxıstan) Avropa ölkələrinə/Avropa ölkələrindən
  • Türkiyədən MDB ölkələrinə-Özbəkistana, Qırğızıstana, habelə Azərbaycana.
  • Türkmənistan sərhədi Seraks vasitəsilə İrandan Orta Asiyaya
  • Avopadan Azərbaycana və MDB ölkələrinə
  • Azərbaycandan MDB ölkələrinə, Avopaya və Orta Asiyaya.