Yük layihə

Layihə yüklərinin özəlliyi effektli nəticələrin əldə edilməsi üçün təcrübə və işə xüsusi yanaşma tələb edir. Müddət və büdcə ilə uyğunluq təşkil edərək neft və qaz kəməri layihəsinin təşkili üzrə şirkətin təcrübəsi onun səriştəliyinin göstəricisidir.

Bizim uğurumuzun əsas səbəbi əməkdaşlarımızla daimi qarşılıqlı əlaqədə olmağımızdır, bu da öz növbəsində tapşırığın  müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilməsi üçün peşəkarlığın və təcrübənin artmasına şərait yaradır.Geniş coğrafi biliyə və bütün dünya üzrə əlaqəyə malik olmaqla layihə yüklərin hərəkət kordinasiyası üçün biz layihə yüklərinin çıxış nöqtəsindən  təyin nöqtəsinə qədər çatdırılması üzrə tam xidməti təmin edirik.

Layihə yüklərinin idarəsi üzrə bizim imkanlarımız ibarətdir:

  •  detalların işlənib hazırlanmasından və şərtlərin qiymətləndirilməsindən (marşrut, hava şəraiti, siyasi vəziyyət).
  •  Multimodal daşımalardan(dəmir yolu, bərə keçidi, yenidən yüklənmə)
  •  Xüsusi nəqliyyat vasitələri ilə yükləmələrdən( flet reklər, open toplar, platformalar)